Stichting

De Kracht van 8

kinderen spelen tijdens een training een coöperatief spel, dit kan ook tijdens een workshop, cursus of lezing

TRAINING SPIEGELCOACHING

door Margrete Stoute en Karin Tooren

training spiegelcoaching wordt gegeven door Margrete Stoute en Karin Tooren

Alles wat wij als volwassenen zien en voelen is een weerspiegeling van de staat van ons eigen (onder)bewustzijn. Iedere persoon die we in ons leven tegenkomen laat ons een bepaald aspect zien van wie we eigenlijk zijn. Onze kinderen houden ons vaak een spiegel voor! Durven wij erin te kijken?

Een kind dat in onze ogen moeilijk of onaangenaam gedrag vertoont, heeft het moeilijk. Dit kan een bron van zorg zijn voor de volwassenen om het kind heen. Ouders, leerkrachten en begeleiders willen zoveel als in hun macht ligt doen om het kind te helpen. We zijn veelal geneigd om onze focus op het kind te leggen, om passende zorg te kunnen bieden. Hoe zou het zijn, als we deze focus breder leggen naar de omgeving en deze bij de zorg betrekken?
Kinderen zijn namelijk voor een groot deel afhankelijk van het welzijn en de mate van groei en ontwikkeling van hun omgeving. Ze zijn zich heel erg bewust van de groeimogelijkheden van de mensen om hen heen en maken dit duidelijk door te spiegelen.

Door de intuïtieve verbinding van kinderen met de volwassenen in hun omgeving, weten zij op een heel diep niveau binnen te dringen en voelbaar te maken wat in ons om een volgende groeistap vraag. Dit doen ze met liefde, opdat wij nog betere voorbeelden voor hen kunnen zijn op hun weg naar volwassenheid.

In onze contacten met kinderen merken we steeds vaker, dat het “oude” plan om allerlei oplossingen in de buitenwereld te zoeken niet meer werkt.
Binnen het onderwijs bijvoorbeeld, leiden nog meer handelingsplannen, methodes of functies lang niet altijd tot de gewenste vervulling van het verlangen van leerkrachten om een krachtige bijdrage te leveren aan groei en ontwikkeling van kinderen en jongeren. Wat wél werkt is relatie en verbinding, een ander en nieuw perspectief: Passend onderwijs voor ieder kind én leerkracht!

Wat en hoe?

De training Spiegelcoaching geeft praktische handvatten om vanuit dit andere perspectief te kunnen kijken én te handelen.
Theoretische inzichten vanuit literatuur en onderzoek, praktische werkvormen en onze praktijkervaringen met vele volwassenen tot nu toe, zullen bijdragen aan jouw ontwikkeling tot Spiegelcoach. Ook creatieve werkvormen uit de theater- en muziekwereld zullen je helpen te leren vanuit innerlijke kracht.

Wat kun je met deze training?

Naast persoonlijke ontwikkeling, zijn de handvatten in de training Spiegelcoaching gericht op:

  • Het aanleren van spiegeltechnieken; hoe spiegelen kinderen en hoe kun je zelf spiegeltechnieken inzetten om iets zichtbaar te maken?
  • Het aanleren van vertaaltechnieken; hoe kom je achter de betekenis van spiegelgedrag?
  • Het aanleren van de 8 waarden van De Kracht van 8
  • Kwaliteitsgericht denken en handelen
  • Communicatie vanuit verbinding
  • Je eigen zelfbeeld, zelfvertrouwen en eigenwaarde
  • Verdieping in (ouder)gesprekken, waarbij verbindende communicatie van belang is
  • Ondersteuning van ouders en/of collega’s die bv. moeite hebben met bepaald gedrag van kinderen / jongeren
  • De ondersteunende en adviserende rol bij het vormen van beleid t.b.v. groei en ontwikkeling van kinderen en jongeren

Voor deze training is de inschrijving geopend.

Data
Start: zaterdag 
09-02-2019    /     09-03-2019    /     06-04-2019    /    25-05-2019    /   01-06-2019    /
21-09-2019    /     05-10-2019    /    19-10-2019    /     23-11-2019    /     07-12-2019

Locatie: Zalencentrum Het Brandpunt, Baarn
Kosten voor deze tiendaagse training bedragen € 1.850,-.
Prijzen onder voorbehoud.
Informatie en opgave via: mail@kikopleiding.nl o.v.v. Spiegelcoaching.
Meer informatie >


Voormalig deelnemers vertellen:

Ik wil steeds vaker weten wat een kind met zijn gedrag mij te ‘vertellen’ heeft. Tijdens de training ging ik op zoek naar de boodschap die voor mij achter het gedrag zat wat ik moeilijk vond om mee om te gaan in de klas. Ik kreeg inzicht in delen van mezelf die heel krachtig en waardevol bleken te zijn in mijn werk. Dit heeft een positieve invloed gehad op mijn handelen en daarmee ook op de houding en het gedrag van de kinderen in de klas. Een mooie ontdekkingstocht om mee te maken.”

“Ik verheugde me iedere keer op een trainingsdag en kwam enthousiast en geïnspireerd thuis.
Niet leeggezogen (zoals schoolstudiedagen), maar opgeladen! De praktijkopdrachten maakten het voor mij ook heel waardevol.”

“Lastig gedrag werd gedrag waar ik geen last meer van had!”

logo stichting welzijn kinderen

Scroll Up