Stichting

De Kracht van 8

handpoppen giraf en wolf

LEVENSBESCHOUWING

Op scholen met een katholieke of christelijke identiteit wordt er naast de leergebieden ook aandacht besteed aan de ontwikkeling van de levensbeschouwelijke, godsdienstige en morele identiteit van leerlingen.

De katechese lessen kunnen geïntegreerd worden aangeboden door onder andere bijbelverhalen te koppelen aan de acht krachten die aan bod komen in De Kracht van 8, met respectvol omgaan met jezelf en de ander als kernwaarde.

Om deze koppeling te bevorderen zijn er bij iedere kracht bijbelverhalen gezocht die aan kunnen sluiten.

Bij het verzamelen van de bijbelverhalen bij de 8 krachten is er gebruik gemaakt van de volgende bronnen:

 1. Kinderbijbel “Woord voor woord”;
  K. Eykman en B. Bouman,
  ISBN: 9789026131561
  bovenbouw
 2. Kijkbijbel;
  met werkwijzer voor leerkrachten
  Nederlands bijbelgenootschap
  ISBN: 9789061263883
  onderbouw
 3. Bijbel voor kinderen;
  M. Busser en R. Schröder,
  ISBN: 9789026992766
  middenbouw
 4. “Luisteren naar de bijbel”
  R. Tigchelaar
  ISBN: 9789023915102
  onderbouw
  middenbouw
 5. “Het licht op ons pad”
  “Als het op vieren aankomt”
  onderbouw
  middenbouw

‘Het Licht op ons pad’ is een methode voor catechese voor 4 jarigen tot en met jong volwassenen. Ze bestaat uit een driejarige cyclus (jaar 1, 2 en 3), verdeeld over vijf leeftijdscategorieën (4-6 jarigen, 7-9 jarigen, 10-12 jarigen, 13-15 jarigen en 16 jaar –en ouder). Elke leeftijdscategorie heeft 16 bijeenkomsten per jaar met een tijdsduur van 90 minuten voor de parochie en/of 45 minuten voor de school.
Zie voor meer info: www.hetlichtoponspad.com.

Kracht 1 IK BEN MEZELF

“De verloren zoon” uit: Woord voor woord NT blz. 76 t/m 79

Bijbel voor kinderen blz. 56 t/m 79

Kijkbijbel blz. 238 t/m 249

Kracht 2 EERLIJK ZIJN

“Jacob en Esau” uit: Woord voor woord OT blz. 35 t/m 38

Luisteren naar de bijbel blz. 16 t/m 18

Kijkbijbel blz. 46 t/m 57

“Kaïn en Abel” uit: Het licht op ons pad blz. 25 en 26

Kracht 3 REKENING HOUDEN MET ELKAAR

“De blinde Bartimeüs” uit: Bijbel voor kinderen blz. 48 en 49

“Niet bellen a.u.b.” uit: Als het op vieren aankomt blz. 17 en 18

“School” uit: Als het op vieren aankomt blz. 43 en 44

“Blind zijn” uit: Luisteren naar de bijbel blz. 129

Kracht 4 SAMENWERKEN EN ELKAAR HELPEN

“Een mens die wilde helpen” uit: Woord voor woord NT blz. 92 t/m 95

“Een echte vriend” uit: Bijbel voor kinderen blz. 46 en 47

“De Samaritaan” uit: Kijkbijbel blz. 226 t/m 237

Kracht 5 LUISTEREN NAAR ELKAAR
Kracht 6 ZEGGEN WAT WE GRAAG WILLEN

“Het begin van de kerk” uit: Woord voor woord NT blz. 124 t/m 127

“Pinksteren” uit: Bijbel voor kinderen blz. 88 en 89

“Hemelvaart en Pinksteren” uit: Kijkbijbel blz. 312 t/m 323

Kracht 7 LATEN WE OPNIEUW BEGINNEN

“Zacheüs in de boom” uit: Woord voor woord NT blz. 72 t/m 75

“De man in de boom” uit: Bijbel voor kinderen blz. 50 t/m 52

“Zacheüs” uit: Kijkbijbel blz. 262 t/m 273

Kracht 8 IEDEREEN HOORT ERBIJ

“Het feest dat toch doorging” uit: Woord voor woord NT blz. 80 t/m 83

“Het grote feest” uit: Bijbel voor kinderen blz. 32 t/m 35

Scroll Up