Stichting

De Kracht van 8

handpoppen giraf en wolf

BURGERSCHAP

Hoe kan een school de methode “De Kracht van 8” inzetten voor burgerschap?

Socialisatie is één van de hoofdfuncties van het onderwijs: leerlingen voorbereiden op hun deelname aan de maatschappij. Sinds 2006 zijn scholen wettelijk verplicht aandacht te besteden aan burgerschap. De overheid gaat niet in op de vraag wat hier precies wel en niet mee bedoeld wordt. De scholen kunnen zelf invulling geven aan burgerschapsvorming. De Inspectie van het Onderwijs houdt toezicht op het naleven van de wet actief burgerschap en sociale integratie.

Bron: Jongeburgers.slo.nl; website over burgerschapsvorming

Hieronder staat een handreiking uitgewerkt om planmatig invulling te geven aan burgerschap op school waarbij gebruik wordt gemaakt van de sociaal emotionele methode “De Kracht van 8”.

In “De kracht van 8” wordt er gewerkt met 8 krachten die een kapstok vormen rond het begrip “Respect”. Om het planmatige werken te stimuleren is het raadzaam elke maand één kracht centraal te stellen. Voor Burgerschap kunnen de drie domeinen; Identiteit, Participatie en Democratie aan de orde komen. Hoe gaat dat in zijn werk?

“De Kracht van 8” wordt gekoppeld aan burgerschap door bij iedere kracht een onderverdeling te maken in drie bovenstaande burgerschapsdomeinen. Bij de indeling is rekening gehouden met de leeftijdsverschillen van kinderen op de basisschool. Er zijn verschillende werkvormen voor de volgende leeftijdscategorieën: groep 1-2, groep 3-4, groep 5-6 en groep 7-8.
Bij het samenstellen van dit lesprogramma ter bevordering van Actief Burgerschap is er een selectie gemaakt uit de werkvormen en activiteiten van het Bronnenboek (Stichting De Kracht van 8, 2011) en er zijn nieuwe werkvormen toegevoegd. Dit betekent niet dat de overige werkvormen en activiteiten uit het Bronnenboek niet geschikt zijn om aan burgerschap te werken. Er is geprobeerd een krachtige selectie werkvormen uit het Bronnenboek te kiezen, welke de bovengenoemde drie domeinen het beste naar voren laten komen.

Wij adviseren een school om onderstaande suggesties per klas gedurende het schooljaar als leidraad te nemen. Voor de leerkrachten is op deze manier concreet gemaakt hoe zij actief kunnen werken aan het bevorderen van burgerschap.

De materialen die hiervoor worden ingezet zijn:

  • Bronnenboek Stichting De kracht van 8, 2011
  • Kinderboek KleurKracht
  • Kracht-van-8-kaartspel
  • Liedboek met Liedjes-CD
  • Verhalen-CD “Het geheim”

De aanvullingen op de sociaal emotionele methode ‘De Kracht van 8’ kunt u hieronder vinden met als titel ‘sociale krachten op maat’.

Ontwikkeld door: Bea Bakker, Monique Bruin en Nina Heikamp. I.s.m. Stichting De Kracht van 8.

Scroll Up