Stichting

De Kracht van 8

handpoppen giraf en wolf

KLASSIKALE BEELDENDE COACHING

In het kader van haar afstuderen als beeldend therapeut heeft Bea Bakker onderzoek gedaan naar de werkende kracht van klassikale beeldende coachingsactiviteiten met De Kracht van 8 als uitgangspunt. Ook heeft zij in de praktijk onderzocht hoe deze klassikale beeldende coaching er uit kan zien. Voor dit onderzoek zijn tien klassikale beeldende activiteiten ontworpen die gebaseerd zijn op ‘De Kracht van 8’. Deze activiteiten zijn vervolgens getest in een basisschoolklas. Voor en na de uitvoering van deze activiteiten hebben de kinderen van deze klas anoniem een enquête ingevuld. De stellingen van de enquête zijn verbonden met ‘De Kracht van 8’. De gegevens van de enquêtes zijn door een statistisch analyse- programma geanalyseerd.

Een opvallende uitkomst was dat bij kracht één lichte achteruitgang te zien was. De oorzaak van dit verschil is echter lastig objectief te verklaren. Het merendeel van de kinderen heeft schriftelijk aangegeven iets te hebben gehad aan de activiteiten. Binnen het onderzoek zijn tevens diverse volwassenen geïnterviewd met als doel te weten komen of zij zelf de beschreven beeldende activiteiten kunnen aanbieden. Alle geïnterviewden gaven aan zelf de beeldende activiteiten te kunnen aanbieden. Stichting ‘De Kracht van 8’ heeft besloten om de ontwikkelde beeldende activiteiten in het ‘Bronnenboek’ op te nemen. De beschreven activiteiten passen binnen de doelstellingen van ‘De Kracht van 8’. Voor ‘beeldslimme’ kinderen waren er nog niet veel activiteiten aanwezig in het ‘Bronnenboek’ en onder andere daardoor zijn de activiteiten een zinvolle toevoeging.

Scroll Up