Stichting

De Kracht van 8

handpoppen giraf en wolf

EFFECTEN

Enquête 2005-2006

Tijdens het schooljaar 2005-2006 hebben leerlingen en leerkrachten van 9 scholen in Nederland reacties gegeven op de verschillende krachten en de suggesties om te doen in groep 1 t/m 8.

Reacties:

 • Leerlingen: De Kracht van 8 wordt in het algemeen enthousiast, leuk en positief ervaren. De activiteiten spreken de meeste leerlingen aan.
 • Leerkrachten:
  De beperkte voorbereiding wordt als prettig ervaren. “Er is soms al snel zichtbaar resultaat. Het wordt bij sommigen een “way of life”. Prettig om een kapstok / rode draad te hebben”.
 • Ouders: “Ik heb mijn kind bewust op deze school geplaatst, vanwege De Kracht van 8.” “Ik ben blij, dat mijn kinderen op een school zitten, waar aandacht is voor deze belangrijke waarden.”
 • Zichtbare elementen; er wordt veel gebruik gemaakt van de posters, maand- of praatkalenders en windmolens als geheugensteuntjes.
 • De vorm van het projectboek mag van de meeste leerkrachten losbladig worden, zodat toevoegingen vanuit De Kracht van 8 en vanuit henzelf gemakkelijker bewaard kunnen worden.
 • De meningen over het aantal suggesties lopen uiteen van voldoende (“het brengt me op ideeën”) tot behoefte aan meer suggesties. (NB. hier wordt hard aan gewerkt; 9-2006)
 • Het Kracht van 8 kaartspel; “we hebben het in de klas gebruikt als spel voor de hele klas en dat was een succes” / “de leerlingen krijgen via het spelen met dit spel diverse inzichten en zien ook dat een spel niet alleen om te winnen is”/ “nog niet alle spelvormen gespeeld, maar wat ermee gedaan is tot nu toe, was leuk en zinvol!”

Enquête 2008

Evaluatie gebruik van de materialen van De Kracht van 8

In het voorjaar van 2008 is er een enquête gehouden onder scholen die, of met het hele Kracht van 8 basispakket werken of tenminste het Bronnenboek gebruiken. We waren vooral benieuwd naar de veranderingen en effecten die merkbaar zijn, als er gewerkt wordt met De Kracht van 8.

 • Op gedragsniveau gaven de meeste leerkrachten/ib-ers gunstige veranderingen aan
 • Als het gaat om het uiten van gevoelens en emoties was er groei wat betreft het uiten ervan en het herkennen bij zichzelf en anderen
 • Kinderen durven ook meer voor zichzelf op te komen, worden weerbaarder tegen ongewenst gedrag van anderen en kunnen duidelijker zeggen wat ze willen
 • Binnen een groep kinderen wordt er meer respect gezien voor ieders eigenheid en wordt er meer samengewerkt en gespeeld
 • Kinderen kunnen zich ook meer verplaatsen in een ander
 • En bij conflicten kunnen ze het gemakkelijker oplossen
 • Luisteren neemt toe, net als het uiten wat men wil
 • Vrijwel iedereen die reageerde op deze enquête heeft aangegeven, dat De Kracht van 8 hen handvatten heeft gegeven om respectvol om te kunnen gaan met zichzelf en elkaar
Scroll Up