Stichting

De Kracht van 8

de kracht van 8, respectvol omgaan met jezelf en elkaar, vraag informatie bij bestuur of coördinatoren

DOE JE MEE?

…om De Kracht van 8 te ondersteunen en verder te laten groeien?

Het ontstaan en de groei van De Kracht van 8 is tot nu toe gedragen door vele mensen, die hun tijd en talenten hebben ingezet (soms belangeloos, soms betaald), wetend dat hun behoefte om een bijdrage te leveren aan een wereld, waarin liefde en respect centraal staan, op die manier wordt vervuld. Ook waren er gulle gevers die het mogelijk hebben gemaakt om de verschillende materialen te hebben kunnen laten ontstaan.

Evenwel blijven we op zoek naar financiële ondersteuning voor de wensen die we nog hebben wat betreft nieuwe materialen om de 8 thema’s van De Kracht van 8 te verduidelijken en te kunnen laten integreren. Bijvoorbeeld een coöperatief bordspel (“Het Windmolen-Spel”), nieuwe liedjes en een musical. Ook hebben wij wensen voor een tweede versie van het Kracht van 8 Kaartspel, voor kinderen binnen het speciaal onderwijs.

Naast het actief zoeken naar sponsoring door fondsen en bedrijven, willen wij ook de mogelijkheid creëren voor “Kracht van 8 – aanhangers” om voor € 50,- per jaar donateur te worden. Hiervoor plaatsen wij een jaar lang uw naam/bedrijfsnaam op onze website met een link naar uw bedrijf of stichting. Voor meer informatie of contact: info@dekrachtvan8.nl.

Voelt u zich verbonden met de stichting De Kracht van 8 en wilt u ons steunen, zodat dit geheel in beweging blijft? Dan zeggen wij hartelijk dank voor uw bijdrage op bankrekeningnummer 1469.99.584 (Rabobank). Wilt u daarbij duidelijk uw naam vermelden en aangeven dat het om een eenmalige donatie gaat? Uw naam/bedrijf/school zal zichtbaar op onze website weergegeven worden.

Nogmaals HARTELIJK DANK!

Zij doen mee!

Deze sponsors willen wij hartelijk bedanken voor hun steun;

Stichting De Kracht van 8 sponsort school in Zuid-Afrika

In de periode april tot en met begin juni 2014 was Daan Stoute als 18-jarige vrijwilliger werkzaam op de Kannemeyer- school in Kaapstad, Zuid-Afrika. Hij heeft daar kinderen tussen 8 en 13 jaar sport- en spellessen gegeven. De school is zelf niet in staat om een vaste leerkracht daarvoor aan te nemen, dus is het werken met vrijwilligers de enige optie om hen toch via bewegen te laten leren.
Daan werd gevraagd of hij vooral zijn eigen creativiteit wilde meenemen naar Zuid-Afrika, daar er geen materialen aanwezig waren.
We zijn blij, dat we via een sponsorbedrag hem de nodige materialen hebben kunnen laten aanschaffen (ballen, touwen, pionnen etc.).

Stichting De Kracht van 8 sponsort school in Zuid-Afrika

Uitnodiging

..voor deelname aan De Kracht van 8?

  1. Het maakt me niet uit, welke leeftijd je hebt of hoe je eruit ziet; groot of klein, dik of dun, zwart of wit. Ik wil weten of je leven kunt naar wat voor jou belangrijk is en dat laat merken in wie je bent en wat je doet. En dat je jezelf durft te zijn, met al je kwaliteiten en alles wat je nog wilt leren in dit leven.

  2. Het maakt me niet uit of het verhaal dat je me vertelt waar of niet waar is. Ik wil weten of je eerlijk met jezelf kan blijven. Of je eerlijk kunt voelen wat er te voelen is, echte pijn of vreugde.

  3. Ik wil weten of je de ander kunt accepteren en verdragen, precies zoals diegene is en of je bevriend kunt zijn met jezelf.

  4. Ik wil weten of je bereid bent samen met mij en anderen je schouders ergens onder te zetten, zodat de wereld daadwerkelijk ten goede veranderen zal. En of je ondanks eigen twijfels en tekortkomingen de ander wilt helpen.

  5. Het maakt me niet uit hoe druk je bent. Ik wil weten of je kunt stilstaan en de schoonheid kunt zien in het alledaagse, zelfs als je denkt daar geen tijd voor te hebben. En te luisteren naar het ritme van je adem en je hart en kunt genieten van het lied van een vogel.

  6. Het maakt me niet hoeveel talen je spreekt. Ik wil weten of je de taal van je hart spreekt en dat je woorden kunt geven aan wat er van binnen leeft en wat je nu echt graag wilt, zonder bang te zijn dat een ander je misschien afwijst.

  7. Ik wil weten of je kunt leven met mislukkingen, die van jou en die van mij. En dat je ervan kunt leren en daarna jezelf en de ander een nieuwe kans kunt geven.

  8. Het maakt me niet uit welke godsdienst of filosofie je aanhangt. Ik wil weten wat jou van binnen KRACHT geeft om te zijn wie je bent, te doen waarvoor je hier bent en te beseffen dat je deel uitmaakt van een groter geheel. En dit alles uit te dragen naar de kinderen om ons heen, doe je mee?

Margrete Stoute

Scroll Up