Stichting

De Kracht van 8

kinderen spelen tijdens een training een coöperatief spel, dit kan ook tijdens een workshop, cursus of lezing

DE KRACHT VAN SYSTEMISCH WERK

Ik hoor erbij!

Workshop De kracht van systemisch werk in (kinder)coaching

door Paulien Hartog en Margrete Stoute

workshop de kracht van systemisch werkIeder mens is verbonden aan en in wisselwerking met anderen in vele groepen, te beginnen met ons gezin van herkomst. Kinderen vertellen met hun gedrag een verhaal, de vraag is altijd waarover gaat dit verhaal? Ongewoon of zogenaamd lastig gedrag maakt zichtbaar dat kinderen uit balans zijn.
Soms is de familiegeschiedenis een van de oorzaken. Kinderen zijn in een familie de laatste schakel in de ketting van generaties. Juist kinderen en jongeren hebben onbewust de neiging om “in te springen” als zij zien dat er “gevaar” dreigt, dat wil zeggen dat het systeem uit balans raakt.

Nog niet zo lang hebben we via opstellingen toegang tot dat wat er speelt op een dieper niveau in een systeem. In de praktijk blijkt hoeveel baat mensen hebben bij de inzichten die hieruit voort kunnen komen. Dit omdat er ingegrepen kan worden in een opstelling en daarmee in het systeem, zodat er beweging kan komen in het leven van de vraagsteller.
Het kan je bv. ook duidelijk maken wat de oorzaak kan zijn, dat je in je werk uitgeput raakt of je grenzen niet kan bewaken. Of dat gevoelens van het kind in jou dat tekort heeft ervaren, op anderen worden geprojecteerd.

Welke onderwerpen komen in deze tweedaagse aan bod?

Onderwerpen van Workshop De kracht van systemisch werk in (kinder)coaching zijn:

  • De systemische principes in coachingwerk; plek, ordening en binding.
    Balans ontstaat wanneer iemand op zijn plek staat, er een volgorde is en er balans is tussen geven en nemen.
  • Het maken van een genogram (een visuele aanvulling op een anamneselijst, met de toevoegingen van alles wat voor komt en kwam in een familielijn. Bv. ziektes, overlijden (waaronder ook miskramen), oorlog / vertrek uit land van herkomst en overtuigingen.
  • Wie ben jij als mens met al je kwaliteiten en verlangens? Dit is rechtstreeks verbonden met onze start. Zicht op je eigen familiesysteem levert inzichten op t.a.v. de reden waarom je dit vak hebt gekozen of waarom je werk wel of niet gemakkelijk stroomt.
  • Vragen als: Welke plek nam jij in t.o.v. je ouders? Met welke overtuigingen ben jij opgegroeid en welke daarvan neem je nu nog mee in je leven / groepen / werk als coach? 
    Voor welk kind ga jij door het vuur? Welk kind ervaar je als “lastig” en negeer je of zet je buiten de groep?  
  • Samen opstellingen ervaren en leren hoe dit middel is in te zetten tijdens (kinder- en jongeren)coaching. Daarbij leer je werken met het wetende veld.

Binnen de twee dagen zullen afwisselende werkvormen ingezet worden.


Data: zaterdag 2 en 9 juni 2018
Tijd: van 10.00 tot 17.00 uur
Locatie: Baarn Nederland
Aantal deelnemers: maximaal 14
Vergoeding: € 375,- (dit is inclusief koffie& thee en lesmateriaal)
Trainers: Paulien Hartog en Margrete Stoute
Opgave: info@dekrachtvan8.nl o.v.v. De kracht van systemisch werk in (kinder)coaching

Paulien: “Jarenlang ben ik als ambulant begeleider in gezinnen en op scholen werkzaam geweest. Vanuit persoonlijke ervaringen met de ontdekkingen en inzichten van systemisch werk, ben ik zelf een opleiding erin gaan volgen. Ik vergelijk systemisch werken soms wel eens met een toverstaf;  het geeft snel en voelbaar inzicht in wat er nu werkelijk toe doet. Zo te werken  is mij op het lijf geschreven en wil ik graag doorgeven aan wie dat graag wil ervaren en leren, vanuit mijn bedrijf Veelgoeds. De manier waarop ik werk is ontwapenend en authentiek. In plaats van uitleggen aan de hand van theorieën, gebruik ik de vorm van het doen en ervaren. Vanuit mijn drive en het geloof in de werking van het wetende veld, wil ik mijn kennis graag overbrengen en dit delen.”

Margrete: “Tijdens mijn studies heb ik vele malen in opstellingen mogen staan als representant voor iemand of voor een gemis of een verlangen. Daarmee heb ik ervaren hoe snel verstrikkingen zichtbaar kunnen worden en wat er nodig is om de balans te kunnen herstellen. In mijn eigen opleidingswerk zet ik dit krachtige hulpmiddel  in waar nodig. Het ontroert me telkens weer om liefde als verbindende kracht in ons leven werkzaam te (kunnen laten) zien!”

Margrete Stoute en Paulien Hartog

Margrete Stoute en Paulien Hartog.