Stichting

De Kracht van 8

de kracht van 8, respectvol omgaan met jezelf en elkaar, vraag informatie bij bestuur of coördinatoren

DE KRACHT VAN 8

Musical

Musical de Klas van 2080 gaat uitgevoerd worden tijdens het Lief Langedijk Festival in september 2017

Lees meer >

Lief Langedijk Festival 2017


NIEUW!!! Musical DE KLAS VAN 2080

Voor groep 8, nu verkrijgbaar bij stichting De Kracht van 8!

Het is 2080 als groep 8 aan het eind van het schooljaar meedoet aan een bijzonder project. Er komt een robot in de klas die er uitziet als een gewone jongen en die buitengewoon veel weet. Hij komt helpen met de laatste loodjes en met de voorbereiding op de middelbare school. Meester Kaars en zijn leerlingen zijn er erg blij mee. Alleen loopt alles anders dan zij hebben voorzien…

Lees meer >

Kracht van 8 musical, de klas van 2080, had haar eerste uitvoering op basisschool De Driemaster in Alkmaar


Pestprotocol wordt RESPECTprotocol

Veel scholen hanteren een zogenaamd pestprotocol, een lijst met afspraken over gedrag.
Opvallend is wel, dat veel protocollen in de ontkennende zin verwoord worden (wat willen we vooral niet). De acht krachten van De Kracht van 8 zijn ontstaan, toen we de vele uitingen vertaalden in wat we vooral wél wilden, dat kinderen zouden leren in de omgang met zichzelf en anderen; RESPECT voor jezelf en elkaar.

Stichting De Kracht van 8

Doel: Deze stichting stelt zich ten doel om een bijdrage te leveren aan een wereld, waarin kinderen leren in respect met zichzelf en de omgeving te kunnen leven. Stichting De Kracht van 8 is al enkele jaren bezig met het creëren en uitgeven van allerlei werkvormen, die deze doelstelling ondersteunen.

Manier: Het gaat over een manier om bepaalde (universele) waarden zichtbaar en overdraagbaar te maken. Wij denken hierbij aan: zelfrespect, eigenwaarde, verdraagzaamheid, samenwerking, verbinding, respect voor de ander en liefde voor jezelf en voor de ander.

Handvat: De Kracht van 8 is een handvat voor kinderen (basisschoolleeftijd) en de volwassen om hen heen om bewust te leren respectvol om te gaan met jezelf en de ander. We hanteren hierbij positieve uitgangspunten. We benoemen wat we wél willen in plaats van wat we niet willen. De basis bestaat uit 8 krachten, die zichtbaar gemaakt worden in allerlei activiteiten, veel herhaling leidt ertoe dat het vanzelfsprekend wordt om meer respectvol met elkaar om te gaan.

Antwoord: De Kracht van 8 is als een soort antwoord ontstaan in de praktijk, n.a.v. het minder respectvolle gedrag pesten. Pestgedrag en gepest worden zorgden voor veel onrust, onzekerheid, zorg, frustraties en angsten, bij zowel kinderen als de volwassenen om de kinderen heen. Op de basisschool waar De Kracht van 8 is ontstaan, was men op zoek naar een middel om de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen te kunnen ondersteunen en stimuleren en wilden ze niet meer werken aan incidentoplossingen, maar meer aan een structurele aanpak van respectvol omgaan met jezelf en elkaar. Later bleek, dat deze kapstok zeker ook buiten de schoolmuren inzetbaar is en wordt het tevens ingezet in de thuissituatie, naschoolse opvang en bv. bij begeleiding van kinderen in coaching en therapiesituaties.

kinderen buiten op een schoolplein voeren een Kracht van 8 opdracht uit opdracht De Kracht van 8, ik ben mezelf kinderen spelen buiten op een trampoline

Wat is de kracht van De Kracht van 8?

  • Praktisch en ondersteunend voor iedereen die met kinderen omgaat
  • Er zijn speciaal voor De Kracht van 8 ontwikkelde spellen, verhalen en liedjes gemaakt
  • Er zullen steeds toevoegingen van materialen en werkvormen komen
  • Tevens zorgen de windmolen, kalenders en de poster voor een grote zichtbaarheid van het geheel, het zijn visuele ankers
  • Voor scholen: Het kan in het hele schooljaar en door alle groepen gebruikt worden (8 krachten in 8 maanden). Herhaling is jaarlijks mogelijk; de krachten blijven gelijk, doch de werkvormen variëren
  • Sinds oktober 2006 is De Kracht van 8 een stichting geworden;
    Stichting De Kracht van 8